Logo_Rua_Vang    
     
Giới thiệu Công ty Rùa Vàng
Chọn tiêu chí làm việc “Cần là có”, Rùa Vàng cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, đúng đắn và đầy đủ. Bắt đầu với ngành hàng văn phòng phẩm, các sáng lập viên mong muốn xây dựng thành công một thương hiệu gần gũi với cộng đồng, đem lại những giá trị thiết thực cho các doanh nghiệp và cá nhân.
Bằng việc phát triển và đưa vào sử dụng website bán hàng trực tuyến Gọi Rùa Vàng tại www.goiruavang.com, Rùa Vàng bắt đầu một bước tiến quan trọng trong tiến trình đem công nghệ vào đời sống một cách trực quan và sinh động.

Đến với Rùa Vàng là đến với sự năng động và tận tụy.
logo_adv